Opposisjonen må tåle mest kritikk

Kommunestyrets budsjettdebatt er også i år tradisjonell, med den endring at det nå er opposisjonen som får flest kritiske replikker. Oppgjennom årene er det gjerne posisjonen som har måttet tåle skarpe og mange replikker, men denne gangen må opposisjonspartiene svare for sin foreslåtte budsjettdekning, i hovedsak for realisere en ny eller reversert skolestruktur.

Rana kommunes budsjett for 2019 har en inntektsramme på nesten 2,2 milliarder kroner.

Kommunestyret 11.desember

  • I 2020 kommer de første cruisebåtene til Mo i Rana. Det betyr at opplevelses- og aktivitetsaktørene på Helgeland får nye store muligheter, og Mo i Rana settes på kartet på en ny måte. Det første cruiseanløpet vil ha 1000 turister om bord, men på sikt kan det bli snakk om båter med 3000 reisende.
  • Den nye dypvannskaia vil få en betydelig synergieffekt. Men for at kaia skal bli lønnsom forutsettes det felles terminaldrift ved havna i Rana. Det sa prosjektleder Stig Frammarsvik. I forbindelse ved mudringen i Langneset fjernes 80 000 kubikkmeter forurenset masse som senere skal legges i deponi.
  • Ordfører Geir Waage fikk enstemmig tilslutning til å bruke kr. 143.500.- til umiddelbar oppstart av fjernvarmen ved Sagbakken og Moheia stadion. Pengene er restbeløpet på posten formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger

Nytt fra Rana kommunestyre 10.desember

  • Mobekken forurenses langt mindre i dag enn tidligere. Likevell skal det jobbes med stadige forbedringer med sikte på å skape en god miljøløsning for fremtiden. Det sa adm.dir. Arve Ulriksen ved Mo Industripark a/s, da han orienterte kommunestyret. I hovedsak skyldes dagens forurensing deponi fra tiden før 1988, og dette vil innebære betydelige kostnader, sa Ulriksen videre, mens han appelerte til et samarbeid med kommunen, ikke minst med sikte på å få staten til å ta sin del av ansvaret.
  • Et Kulturhus er nærmere en realisering enn noen gang. Det var gjennomgangstonen til flere av kommunepolitikerne i dagens debatt. Et enstemmig kommunestyre sa «ja» til å sette igang arbeidet med å utrede en framtidig løsning. Uenigheten begrenset seg til spørsmålet om hvor raskt man burde finne en løsning med et elektroakustisk lydanlegg i en ny stor kinosal.
  • Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å bygge ny Båsmo barneskole på tomta der dagens ungdomsskole står. Prislappen ligger på vel 150 millioner kroner.
  • Rana kommune skal innføre plastsortering i alle bygg og anlegg og bl.a. kutte i bruk av engangsbestikk og annet utstyr i plast. Likeså skal lokalsamfunnet stimuleres til plastreduserende tiltak.
  • Kommunestyret har enstemmig vedtatt omfattende tiltak for Heltidskultur og rekrutering i Helse- og omsorgsavdelingen, som bl.a. innebærer mindre bruk av deltidsstillinger, lavere sykefravær og økt kvalitet og kompetanse.