Nytt fra Rana kommunestyre 11.juni:

 • Rana kommune har en god og velordnet økonomi. Det bekreftes av regnskapstallene for 2018.
 • Mo i Rana Havn KF får ros fra politikerne for god økonomistyring også i 2018. Situasjonen for havna ser også lys ut for 2019 til tross for en noe forsiktig start på året.
 • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS» fra revisjonsfirmaet Deloitte, inneholder flere merknader som må rettes opp. Kommunestyret valgte til slutt å ta saken til etterretning i stedenfor til orientering.
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg» inneholder flere punkter til forbedring. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til innstillingen.
 • Kommunestyret sa nei til innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på E-6 Helgeland.
 • Det er fortsatt en lang vei å gå før Rana kommune er universelt utformet, men et enstemmig kommunestyre stiller seg bak arbeidet både når det gjelder kommunenes eide og leide lokaler.
 • Utvidelese av barnehageplasser skal skje i eksisterende kommunale barnehager fra høsten 2019, forutstt kvalifisert personell og egnet areal.
 • Formannskapet innstiller på at det ikke skal gis kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus på nåværende tidspunkt, men politikerne er positive til å finne en løsning som sikrer realisering.
 • Formannskapet innstiller på at Rana kommune skal forskuttere spillemidler til Arena Bygg (Stålhallen) og Fageråsbakkene AS, med henholdsvis 9,6 og 17 millioner kroner.

Sakene fra formannskapet skal behandles i kommunestyret onsdag.

Kommunestyret 11. og 12. juni

med blant annet følgende saker:

 • Årsberetninger og årsregnskap 2018
 • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS»
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg»
 • Etablering av bobilparkering ved Clas Olsson
 • Disponering av kommunens eide/leide arealer og Universell utforming
 • Kulturarealplan og videre framdrift Kulturhussaken
 • Endring i forskrift om kretsgrenser i Rana kommune
 • Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar samfunnsanalyse
 • Søknad om kommunal garanti Gruben Allaktivitetshus
 • Søknad om forskuttering av spillemidler til Fageråsbakken, og Arena Bygg A/S

Sendestart kl. 10:00 begge dager.

Fullstendig saksliste finner du på rana.kommune.no

Fredag i Radio Rana

Kl. 13:00 – Svenskrock
Kl. 15:00 – Norsktimen
Kl. 16:00 – Spotify topp 20
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten
Kl. 17:30 – Musikkparaden
Kl. 18:00 – Musikkmix
Kl. 19:00 – God kveld med kørvan
Kl. 20:00 – Blandadrops
Kl. 21:00 – Ståles country
Kl. 22:00 – Musikk fra stjernene
Kl. 23:00 – Seinkveldsending

I kveld er det Ragnar som har ansvaret for sendingen. Hvem han har med seg er uvisst, men han har sikkert med seg en.

Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet. Telefon 75910322 betjenes fra kl. 22:30. Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio.

Bursdagsmakronene skal også trekkes i kveld.