Kommunestyret direkte tirsdag fra kl. 10.00

 • Orienteringer om WHO, HOLF-prosjektet og nye læreplaner.
 • Livredningsselskapet deler ut heder til livredder
 • Ekspropiasjon – avtaleskjønn – erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Polarsirkelen lufthavn
 • Tilstandsrapport grunnskolen i Rana
 • Helgeland museum – korrigering av tilskudd
 • Kostnader ved bygging av Storsandalsveien
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse ved Brann og redning i Rana
 • Vinterparkering langs E-12

Nytt fra Rana kommunestyre:

 • Ordføreren tar initiativ til å løse klisterproblemet i Ranahallen «Vi kan ikke pusse opp Ranahallen for så å stenge hallidretter, som håndball, ute,» sa Waage som svar på et spørsmål fra Vidar Aakre. (AP)
 • Statsråden inviteres til Rana for å diskutere utfordringene rundt nedleggelsen av NRK Lisenskontor. Møtet er fastsatt til 11.april.
 • Et enstemmig kommunestyre har vedtatt kostnadsøkningen for renovering av Rana Ungdomsskole avd. Mo u.
 • Rådmann Robert Pettersen er nå ansatt i fast stilling. Vedtaket ble gjort mot 8 stemmer.
 • Parkeringsordningen i Mo sentrum endres slik at det blir gratis å parkere etter 14.00.
 • Et enstemmig kommuestyre sa ja til bygging av nytt skolekjøkken ved Selfors barneskole.
 • Det blir ikke etablert bobilparkering ved småbåthavna i Moholmen. Administrasjonen skal istede utrede muligheten av korttidsparkering for bobiler på den nye parkeringsplassen ved Claas Olsson.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig å inngå partnerskapsavtale med Fageråbakkene A/S. Sportsjef i NSF, Clas Brede Bråten, orienterte kommunestyret om viktigheten av det nye anlegget, og de muligheter dette vil ha for landsdelen generelt og Rana spesielt.
 • Kvithuset på Ytteren skal ivaretas inntil en avgjørelse om eventuell framtidig bruk kan tas.

Kommunestyret tirsdag fra kl. 10.00

Tirsdagens overføring i Radio Rana starter med en orientering til de folkevalgte om Fageråsen Hoppbakke, og Nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

 • Renovering Rana U-skole – kostnader etter anbudsåpning
 • Arbeidsavtale rådmann i fast stilling
 • Parkeringsordningen i Mo sentrum
 • Mulig bobil-parkering ved småbåthava
 • Nytt skolekjøkken Selfors barneskole
 • Snøskuterkjøring – hvordan skal avstand mellom bilvei og hytte måles?

I tillegg kommer tre interpellasjoner;

 • Kvithuset på Ytteren
 • Forbud mot atomvåpen
 • Nei til EU`s fjerde jernbanepakke.

Hele sakslista finner du på: rana.kommune.no