Radio Rana

Maratonsending fram til 16:00

Kl. 16:00 – Spotify topp 20
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten og Lokalhistorisk hjørne
Kl. 18:00 – Musikkmix
Kl. 19:00 – God kveld med kørvan
Kl. 20:00 – Blandadrops
Kl. 21:00 – Ståles country
Kl. 22:00 – Musikk fra stjernene
Kl. 23:00 – Seinkveldsending direkte fra Studio Meyership

Reprise av programrekka sendes lørdag og søndag.

Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet eller SMS.
SMS: rana din melding til 2105
Telefon 75910322 betjenes fra kl. 22:30. Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio

Maratonsending 22. juni

Fredag 22. juni sender Radio Rana sesongens siste seinkveldsending og de siste utgavene av programrekka, og i den forbindelse slår vi til med en maratonsending.
Direktesendingen vil starte fredag morgen kl. 07:00, og vil vare helt til kl. 16:00.
Fra kl. 16 og utover sendes den faste programrekka.
Kvelden avsluttes med seinkveldsending med Ståle og Siv-Helen.

Rana kommunestyre 19.juni

  • Rana kommune har fått sin første «områdereguleringsplan» etter at områdeplanen for Gruben nye sentrum ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
  • Nedre del av Nordlandsveien, mellom kv.48 og Furuholmgården, er nå vedtatt omregulert til park/torg. Vedtaket ble gjort mot 9 stemmer. I et tilleggsforslag bes rådmannen utrede en sak om framtidig tidsbegrenset gratis parkering i sentrum, oppgradering av Jernbaneparken og opparbeidelse av miljøgate med 30-sone i Lars Meyersgate.
  • Mo i Rana Havn KF drives godt med stor tonnasje og solid økonomi. Også miljømessig er havnas aktivitet betryggende.
  • Rådmann Robert Pettersen tilbys fast stilling som rådmann når åremålet går ut. Vedtaket ble gjort mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for et forslag om å lyse ut stillingen. Robert Pettersen fik for øvrig mye ros fra de folkevalgte for sin jobb som rådmann i Rana.
  • Rana bør bli en såkalt plastfri kommune. Det er konklusjonen etter at AP`s Jimmy Losvik tok opp saken i en interpellasjon. Saken skal nå utredes administrativt for å klargjøre hvilke tiltak kommunen kan iverksette.
  • Ordfører Geir Waage tar initiativ til et folkemøte på Skonseng med sikte på å finne gode forbyggende tiltak for å hindre ødeleggelser ved en eventuell storflom i Ranaelva.