Opposisjonen må tåle mest kritikk

Kommunestyrets budsjettdebatt er også i år tradisjonell, med den endring at det nå er opposisjonen som får flest kritiske replikker. Oppgjennom årene er det gjerne posisjonen som har måttet tåle skarpe og mange replikker, men denne gangen må opposisjonspartiene svare for sin foreslåtte budsjettdekning, i hovedsak for realisere en ny eller reversert skolestruktur.

Rana kommunes budsjett for 2019 har en inntektsramme på nesten 2,2 milliarder kroner.

Kommunestyret 11.desember

  • I 2020 kommer de første cruisebåtene til Mo i Rana. Det betyr at opplevelses- og aktivitetsaktørene på Helgeland får nye store muligheter, og Mo i Rana settes på kartet på en ny måte. Det første cruiseanløpet vil ha 1000 turister om bord, men på sikt kan det bli snakk om båter med 3000 reisende.
  • Den nye dypvannskaia vil få en betydelig synergieffekt. Men for at kaia skal bli lønnsom forutsettes det felles terminaldrift ved havna i Rana. Det sa prosjektleder Stig Frammarsvik. I forbindelse ved mudringen i Langneset fjernes 80 000 kubikkmeter forurenset masse som senere skal legges i deponi.
  • Ordfører Geir Waage fikk enstemmig tilslutning til å bruke kr. 143.500.- til umiddelbar oppstart av fjernvarmen ved Sagbakken og Moheia stadion. Pengene er restbeløpet på posten formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger