Rana kommunestyre tirsdag fra kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi følgende:

  • Informasjoner om Koronasituasjonen og Venture North (tidligere Invest i Rana)
  • Framtidig bruk av «Kvithuset» på Ytteren
  • Evaluering av parkeringsordningen
  • Tiltak unge uføre – prosjektplan
  • Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning
  • Detaljregulering Løkberg, sluttbehandling
  • Nye snøscooterløyper. Oversendelsforslag fra MPR-utvalget
  • Tre interpellasjoner som tar opp; Handlingsplan for forebygging av selvmord, Tiårsmarkering 22.juli og Telefoni og bredbåndsutbygging i Rana.

    Fullstendig saksliste på kommunens nettside; rana.kommune.no