Kokevarsel

Melding fra Rana kommune 28.05.21. kl.16.00. For de som mottar vann fra Mo vannverk må vannet kokes på grunn av bakterier i drikkevannet. Gjelder Åga, Langneset, Mo sentrum, Mjølan, Selfors, Gruben, Alteren, Ytteren, Båsmoen, Steinbekkhaugen. Nytt varsel kommer når koking ikke lenger er nødvendig. Råd om koking finnes på FHI sine nettsider.
Les mer her: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket.