Onsdag 18.mai overfører Radio Rana fra Rana kommunestyre

Møtet starter kl. 09.00 og fra sakslista nevner vi:

  • Orientering om flyktningesituasjonen, revidert nasjonalbudsjett og utdeling av Miljøfyrtårn.
  • Pressemeldinger fra Helgeland Kraft (referatsaker)
  • Godkjenning av leke- og oppholdsareal ved Tusenbein barnehage
  • Økt festeavgift til Meyergrunn A/S – kommunal overtagelse av veigrunn i sentrum og omegn
  • Nye snøskuterløyper
  • Ny avtale om revisjonstjenester
  • Øvingslokaler sang og musikk – status og muligheter
  • Vedtekter og valg av Rana Ungdomsråd

Kl. 11.00 – 12.30 deltar kommunestyret på en Næringslivslunsj på Scandic Meyergården, hvor årets utgave av Artic Race presenteres.

Fullstendig saksliste finner du på kommunenes nettside; rana.kommune.no