Gode tilbakemeldinger etter kommunestyreoverføring

Etter to dager med overføring fra kommunestyret i Rana, er tilbakemeldingene gode. Mange har åpenbart lyttet til lokalradioen og fulgt sendingene. Radio Rana har som målsetting å sende live fra alle kommunestyremøtene utover høsten. Neste møte i Rana kommunestyre er 2.september.

Fra tirsdagens kommunestyremøte:

 • Rana kommune har betydelige økonomiske utfordringer de kommende fire årene. Kommunen må spare anslagsvis 86 millioner kroner.
 • Siste hinder for etablering av Montessoriskole i Grønnfjeldal er ryddet av veien. Kommunestyret sa ja til utleie av Grønnfjeldal skole. En av ildsjelene, Eldbjørg Fagerjord, var svært glad og lettet over vedtaket.
 • Kraftig økning i antallet barn som er under kommunal omsorg i Rana. I dag er 60 barn under slik omsorg.
 • Aktiviteten ved Ungdommens hus og Cafe Svang stoppes etter at kommunestyret vedtok budsjettmessige innstramninger i Kultursektoren.
 • Rana kommunestyre er godt fornøyd med rådmannens arbeid, og Robert Pettersen slipper å melde flytting til Rana kommune.

 

Overføring fra Rana Kommunestyre tirsdag 17.juni starter kl: 10.00

Første del vies kommunestyrets økonomiseminar. Fra klokken 12.00 fortsetter kommunestyret med realitetsbehandling av de politiske sakene som gjenstår etter mandagens møte.

Fra mandagens møte:

 • Rana Ungdomsråd med klar tale til Kommunestyret: -Ungdommen krever å bli hørt. Tenk langsiktig og sats på ungdommen. 618 underskrifter overlevert ordføreren.
 • Regnskap og årsmelding for Mo i Rana Havn KF ble enstemmig godkjent.
 • Havnefogd Per Anders Nygård tildeles Kongens fortjenstmedalje.
 • Sentrumsgrensene beholdes med en mindre justering. Arealet på Mobekkleira fra og med Kirkeaksen til og med boligbebyggelsen på Moholmen innlemmes i området avsatt til sentrumsformål.
 • Kommunens parkeringsbestemmelser, herunder også eventuell parkeringsavgift, skal utredes.
 • Hauknes skole oppgraderes og bygges ut. Et eventuelt samarbeid med Åga I.L. om bygging av en flerbrukshall avklares i løpet av 14 dager.

Overføring av kommunestyremøtet

Radio Rana overfører kommunestyremøtene mandag 16. og tirsdag 17 juni.
Møtene starter i kommunestyresalen kl. 11:00 og Radio Rana vil være på lufta i god tid før møtestart begge dagene. 
Helge Jakobsen vil være i kommunestyresalen for lokalradioen og teknisk medarbeider er Ottar-Johan Trøen.