Testsendig av Seinkveldsendinga

Radio Rana skal kjøre sending i kveld fredag. Det blir en enkel sending som starter ca. kl. 22.00 og vil ha preg av å være en testsending. Innringingsmulighetene skal testet så vi håper noen av lytterne vil ta en prat med programlederne et stykke ut i sendingen. Sigbert og Ole Konrad vil dukke opp i løpet av sendingen med et times program. Verter for kveldens testsending er Ulf og Oddvar.

Årsmøtet

Årsmøtet i LokalRadioens venner ble avholdt 29. mai med blant annet og valgt nytt styre. Ny leder i foreningen ble Peder Morten Olsen. LRV takker avtroppende avtroppende leder med styre for innsatsen inneværende år.
Radiorana.no vil komme tilbake med det nye styrets sammensetning etter hvert

Scansat på Radio Rana

Da kjører LRV http://www.scansat.no/ ei tid framover fra vårt radiohus nede i strandkanten, 93,2 Mhz.
Dette gjør LRV i påvente av omformer på Mofjellet for bedre dekning.
Gi tilbakemelding.
Det jobbes med redaksjonelt stoff og sendetid i regi av Radio Rana og Futurana ved Ungdommens hus. Følg dem på Facebook.
Vi komme tilbake med programoppstart etterhvert.

Gryende hjemmeside Radio Rana

scansat