Rana kommunestyremøte

Møtet overføres som vanlig i Radio Rana. Sendestart tirsdag kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

 • Utdeling av miljøfyrtårn
 • Presentasjon av rådmannens budsjettforslag for 2021 og øonomiplan 2021-2024
 • Etablering KF Bygg
 • Etablering av heltidskulturprosjekt i helse og omsorgsavdelingen
 • Trafikksikkerhetsplan 2021-2030
 • HOLF – helhetslig oppfølging av lavinntekstsfamilier
 • Kjøttfri mandag
 • Spørsmål om politisk behandling av hyttesaken, Rundmo Grønnfjelldal
 • Klimatiltak, difuse utslipp og svevestøv

Fullstendig saksliste finner du på Rana kommunes nettside.

Tirsdag overfører Radio Rana høstens andre kommunestyremøte

Sendestart kl. 10.00
Det forventes at dette møtet blir noe kortere enn det forrige, som varte i nesten 9 timer.

Møtet starter med en orientering om VGS, samt utdeling av miljøfyrtarn. Deretter blir det temamøte om delegasjonsreglementet.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

 • Avtaleverk Rana kommune – Gruben Allaktivitetshus, husleieavtalen
 • Etablering av KF Byggdrift
 • Gjennoppbygging av Svartisdalveien og Brennstadmoen
 • Moheia Bad – driftsutfordringer

Fullstendig saksliste finner du på kommunens nettside; rana.kommune.no