Kommunestyremøte i Radio Rana

Tirsdag kl. 10.00 konstitueres det nye Kommunestyret i Rana.

 • Det skal velges ordfører, varaordfører, formannskap og en rekke andre kommunale utvalg.
 • Følg valgene direkte i Radio Rana.

  I kommunestyresalen for Radio Rana er Helge Jakobsen.
  Radio Rana på FM og nettradio.
  Last gjerne ned ‘Min Radio’-appen til mobiltelefonen eller bruk denne på PCn: http://www.radio-norge.org/radio-rana

Kommunestyremøte

Valgperiodens siste kommunestyremøte i Rana avvikles tirsdag
Kl: 10.00 Møtet sendes som vanlig direkte, i Radio Rana.

Fra sakslista nevner vi:

 • Søknad om medfinansiering, forskuttering av spillemidler og partnerskapsavtale, Gruben Alaktivitetshus.
 • Fremtidig bruk av Alteren skole.
 • Høring; – kommunedelplan tilflytting, mangfold og integrering
 • Helgelandssykehuset – et stort sykshus i Mo i Rana
 • Nordland fylkskommune – Evaluering kollektivplanen Mo i Rana

Fullstendig saksliste finner du på: rana.kommune.no

Nytt fra kommunestyre 12.06

 • Under en fin og gripende seanse i kommunestyresalen, ble Mads Alejandro Sivertsen, hedret for utført redningsdåd da han og Cato Johansen reddet Marijam fra drukning på Revelen i fjor sommer. Sivertsen ble overrakt Norsk Redningsselskaps diplom.
 • Rana kommune har en velordnet og god økonomi. Det bekreftet kommunaldirektør Hege Nygård da hun orienterte kommunestyret om arbeidet med økonomiplan for perioden 2020-2023. Samtidig minnet hun om de mange store investeringsoppavene kommunen står ovenfor, og la vekt på nødvendigheten av å beholde en fortsatt god kvalitet på de kommunale tjenestene.
 • Et enstemmig kommunestyre har bevilget 1,75 mill.kr. til Vitensenter Nordland. Pengene, som i utgangspunktet var ment som driftstilskudd, er nå omgjort til prosjektmidler.
 • Rana kommune fortsetter arbeidet med å utrede en framtidig kulturhusløsning. Rådmannen fikk i oppdrag å fortsette arbeidet med en kulturarenaplan, også sett i sammenheng med et framtidig kulturkvartal.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for E-6 Krokstand-Bolna. Men politikerne ønsker fortsatt at det opparbeides 20 parkeringsplasser for friluftsliv på Bolna. Ordføreren vil inngå dialog med Statnes vegvesen og Bane Nord.
 • Kommunestyret fulgte opp formannskapets begandling fra i gåt, og sa nei til kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus, men ønsker til å finne en måte hvor kommunen kan bidra til realisering.
 • Både Fageråsbakkene AS og Arena Bygg AS fikk ja på søknadene om forskuttering av spillemidler, men henholdsvis 17 mill. kr. og 9,6 mill. kr.
 • Tre alternativer for håndtering av husholdningsavfall i Rana skal utredes av rådmannen. Det er:
  • Videreføring av HAF som i dag
  • Sammenslåing av HAF og SHMIL
  • Håndtering av husholdningsavfall i egen regi