Grasrotgiver

For å tippe og være grasrotgiver, må du ha et spillekort. Dette kan du kjøpe hos kommisjonæren eller bestille på internett.
Registrer spillekortet hos kommisjonær eller på internett til «LokalRadioens venner» eller bare «LRV».
Når spillekortet er registret mot for eks. LRV vil Norsk Tipping gi en liten del av sitt spilleoverskudd til Lokalradioens venners konto. Du som spiller har ingen utgifter men LRV får en kjærkommen slant hos Norsk Tipping hver gang du bruker kortet.

 

Testsendig av Seinkveldsendinga

Radio Rana skal kjøre sending i kveld fredag. Det blir en enkel sending som starter ca. kl. 22.00 og vil ha preg av å være en testsending. Innringingsmulighetene skal testet så vi håper noen av lytterne vil ta en prat med programlederne et stykke ut i sendingen. Sigbert og Ole Konrad vil dukke opp i løpet av sendingen med et times program. Verter for kveldens testsending er Ulf og Oddvar.

Årsmøtet

Årsmøtet i LokalRadioens venner ble avholdt 29. mai med blant annet og valgt nytt styre. Ny leder i foreningen ble Peder Morten Olsen. LRV takker avtroppende avtroppende leder med styre for innsatsen inneværende år.
Radiorana.no vil komme tilbake med det nye styrets sammensetning etter hvert