Radio Rana senderen er startet

Radio Rana har startet senderen og begynt å sende tidligere intervju/innslag som har blitt gjort under seinkveldsendingen gjennom de siste årene. Lokalhistorisk hjørne og Radionytt av Kyrre Dahl vil du også kunne høre gjennom helgen.
Lytt til oss på frekvens 89,1, 93,2 og nettradio.

God helg alle sammen

Kommunestyremøtet 6. september

Skolestruktursaken går til fylkesmannen for lovlighetskontroll.
Det er klart etter at Rana kommunestyre valgte å opprettholde sitt vedtak om å legge ned Mo ungdomsskole og Ytteren skole.

Kommunestyret i Rana godkjenner leieavtalen for ny flerbrukshall på Yttern.

Det er Bossmo & Ytteren I.L. som skal bygge hallen, og kommunen skal leie lokaler i den nye hallen til kroppsøvingsfaget ved nye Ytteren skole.

Rana kommune kritisk til styrevedtak i Helgelandssykehuset.

Rana kommune følger lokaliseringsdebatten rundt Helgelandssykehuset tett. Ordfører Geir Waage sier kommunen vil ta opp saken med Helse Nord, etter at styret for Helgelandssykehuset vedtok å ta med også Leirfjord og Hemnes som lokaliseringsalternativer. Helse Nord har sitt styremøte 22.september.

Direkte fra kommunestyresalen

Åpent møte om Sykehusstruktur, direkte i Radio Rana.

Mandag kl: 18.00 arrangerer Rana AP åpent møte vedr. ny sykehusstruktur på Helgeland. Møtet overføres direkte i Rana Rana. Saken kommer opp som et resultat av behandlingen i styret for Helgelandssykehuset, siste uke, hvor også lokalisering ble debattert.

Kommunestyret direkte i Radio Rana tirsdag.

Miljø og klima står på dagsorden når Rana kommunestyre kommer sammen til møte tirsdag. Fra sakslista nevner vi: –Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet, Rapportering Klima og energiplan, Brannordningen i Rana og oppsummering etter ARN. Møtet starter kl: 11.00 og overføres direkte i Radio Rana.