Nytt fra kommunestyret

Skolestruktursaken tilbake til start.
Selv om Rana kommunestyre ikke klarte å fatte et enstemmig vedtak, er alle partiene i realiteten enige om vurdere skolestrukturen på nytt, basert på nye oppdaterte tall og eventuelle nye alternative løsninger. Etter det Radio Rana har grunn til å tro kan dette bl.a. innebære at Mo ungdomsskole og Gruben ungdomsskole beholdes som separate skoler.

Ordføreren tar initiativ for få fullfinansiert E-6 Helgeland.
Ordfører Geir Waage sa i kommunestyret at han nå tar initiativ overfor ordførerne i Vefsn og Grane samt fylkeskommunen, med sikte på å sikre fullfinansiering av E-6 Helgeland. Etter at regjeringen unnlot å ta høyde for videre finansiering, kan veibyggingen gjennom regionen igjen bli utsatt eller redusert.

Eierstruktur før konserndannelse i HK
Eierkommunene i HelgelandsKraft er nå enige om å vedta en eierstruktur før selskapet vedtar en konsernmodell. Det opplyste rådmann Robert Pettersen i dagens kommunestyremøte.

Kommunestyremøte 11. oktober

Ny skoledebatt i Rana kommunestyre.
Kan posisjonen finne penger til å gjennomføre det omstridte skolevedtaket? Prosjekt skolestruktur står igjen på sakskartet når kommunestyret kommer sammen til møte tirsdag.
Følg kommunestyret direkte i Radio Rana, tirsdag fra kl: 11.00

Fram til kommunestyremøtet vil dere høre tidligere intervju og innslag som er tatt opp gjennom de siste årene
Lytt til oss på frekvens 89,1 og 93,2 eller nettradio