Maratonfredag

Som dere vet blir det maratonsending fredag. Den faste programrekka går ut bortsett fra Radiobrev fra utkanten og Lokalhistorisk hjørne.
Fredagen begynner med morgensending kl. 07:00, og musikkteppe fram til kl. 17:00.

Kl. 07:00 – Morgensending med Helge Jakobsen
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten og Lokalhistorisk hjørne
Kl. 18:00 – Maratonsending i Radio Rana direkte fra Studio Meyership
Kl. 23:00 – Seinkveldsending direkte fra Studio Meyership med Sigbert og Ole
Kl. 02:00 – Maratonsending i Radio Rana fortsetter

Maratonsending i Radio Rana kl. 18:00 – 06:00

Seinkveldsendinga i kveld er med Sigbert Fryxell og Ole Konrad.
Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet.
Telefon 75910322 betjenes fra kl. 22:30.
Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio

Du kan også sende inn SMS til studio.
Dette gjør du ved å sende meldingen til 2105
Eksempel: rana “din melding” til 2105
Dette koster ikke mer utover kostnaden fra din operatør.

Maratonsending i Radio Rana

Lytt til Radio Ranas maratonsending fra fredag 15/12 fra klokka 18:00 og frem til lørdag 16/12 kl. 06:00
Det blir verbal og musikalsk førjulskos ved våre medarbeidere fra Studio Meyership

Ta julevasken og julebakingen sammen med oss i Radio Rana

Kommunestyrets budsjettbehandling

  • Årets budsjettbehandling i Rana kommunestyre ble preget av stor enighet og lite dramatikk. Uenigheten var i hovedsak knyttet opp mot den allerede vedtatte nye skolestrukturen, men denne gangen var det opposisjonspartiene, og i hovedsak Senterpartiet, som måtte tåle hardkjør i replikkordskiftet. Partiene lyktes også i stor grad å bli enige om en rekke fremsatte verbalforslag.
  • Den kanskje viktigste endringen i tallbudsjettet for 2018, er en økning av omsorgsbudsjettet med 3,5 millioner kroner.
  • Mo i Rana Havn KF får ros for et godt driftsår i 2017, og budsjettforslaget for 2018 ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
  • Rana kommune må i sterkere grad komme på banen i arbeidet med å fronte Rana som regionsenter. Det sa daglig leder i Ranaregionen Næringsforening Trine Rimer, da hun oppsummerte forprosjektet «Strategisk posisjonering av Mo i Rana.»