Nytt fra Rana kommunestyre

 • Ungdomsrådet i Rana etterlyser bedre tilbud. Ønsker seg leksekafè, bedre kollektivtilbud og bedre informasjon om helsetilbud for ungdom.
 • Polarsirkelen videregående skole er den nest største vgs. i Nordland med 1026 studenter. Men fylkeskommunale innstramninger gjør at det er viktig å være i førersetet med tanke på framtidige studietilbud, sa rektor Thomas Skonseng. VK2 industriteknologi er et av flere viktig satsingsområder, ettersom industrien i Rana har et stort behov for læringer. Et enstemmig kommunestyre har bedt gruppelderene utarbeide en plan for arbeidet på tvers av partigrensene, fram mot fylkestingets behandling neste år.
 • 13.november reiser samtlige gruppeledere til Oslo for å delta på LVK`s (Landssammenslutninga av vasskraftkommunar) høringsmøte vedr. NOU-en som omhandler vannkraftbeskatning. Rana kommune har sammen med en rekke andre kommuner/aktører bedt om at NOU-en blir skrinlagt, da den vil innebære et formidabelt økonomisk tap for Rana kommune hvis den skulle bli vedtatt av stortinget.
 • I Rana står for tiden, ikke mindre enn 10 fastlegestillinger, ubesatt. Det jobbes med å finne løsninger på problemet.
 • Et enstemmig kommunestyret har innvilget forhøyelse av aksjekapitalen i Museumsgården a/s med kr. 6.050.000.-
 • Rana kommunestyre fordømmer Tyrkias invasjon i Nord-Syria, og ber den norske regjeringen arbeide for å få en slutt på krigshandlingene.

Nytt kommunestyremøte tirsdag kl. 10.00 – direkte i Radio Rana

Denne gangen med valg til nemder og kommunale representasjoner.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

 • Forhøyelse av aksjekapitalen i Museumsgården a/s
 • Bruk av masta på Mofjellet
 • Status nye og omklassifiserte veier etter E-6 utbygging
 • Kommunalt lavterskeltilbud/vaktordning innen psykisk helse og rus
 • Plan 2157 Lars Meyersgate 23 og 25, sluttbehandling

Dessuten tre orienteringer (Ungdomsrådet, Polarsirkelen v.g.s.. og LKV.) og to interpellasjoner.

Kveldens sendinger

Kl. 13:00 – Svenskrock
Kl. 15:00 – Norsktimen
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten
Kl. 17:30 – Lokalradioens venner
Kl. 18:00 – Musikkmix
Kl. 19:00 – God kveld med kørvan
Kl. 20:00 – Blandadrops
Kl. 21:00 – Ståles country
Kl. 22:00 – Musikk fra stjernene
Kl. 23:00 – Seinkveldsending direkte fra Studio Meyership med Eve og gjest.

Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet eller SMS. SMS: rana din melding til 2105 (koster det operatøren din tar for sending til 4-siffret nummer)
Telefon 75910322 betjenes fra kl. 22:30. Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio