Stoppet kreftene som ville legge ned sykehuset i Mo i Rana

SIKRES SYKEHUS MED TUNGE FUNKSJONER

Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie er tilfredse med at helseminister Høie i dagens foretaksmøte i Helse Nord er klar på at det fortsatt skal være sykehus i Mo i Rana. I dag er vi lettet og fornøyde over at enhver tvil om fremtiden til sykehuset i Mo i Rana er ryddet av veien. Vi vil rette en stor takk til de sykehusansatte og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sykehuset vårt. Deres stemme har blitt hørt, sier Waage og Sollie.

Dagens foretaksmøte setter med dette punktum for diskusjonene om sykehusstrukturen på Helgeland. Sykehuset i Mo i Rana skal også i fremtiden gi trygghet og gode helsetjenester til befolkningen, både i Rana og på Helgeland. Sykehuset videreføres som et fullverdig sykehus med akuttberedskap, fødeavdeling, indremedisin, kirurgi og ortopedi.

Vi forblir et sykehus med full akuttkirurgisk beredskap på Helgeland, sier Waage.

I tillegg viderefører vi driften ved sykehuset i de lokalene vi har. Dette er en stor fordel for helseforetaket, fordi vi da slipper de store investeringskostnadene et nytt sykehusbygg vil medføre. Disse pengene kan da heller brukes til å sikre gode tjenester til befolkningen, til nytt medisinsk utstyr i Mo i Rana og Sandnessjøen og til å sikre fortsatt god kompetanse hos de sykehusansatte.

Lokaliseringen av sykehuset i «Sandnessjøen og omegn» skal avgjøres senere. Dette må gjøres slik at vi unngår krevende lokaliseringsdiskusjoner i sør og slik at investeringskostnadene til et nytt sykehusbygg er til å bære. Er det noe Helgelandssykehuset trenger nå, er det ro og økonomisk bærekraft.

I dag er det vedtaksfestet at hovedkontoret og ledelsen ved helseforetaket skal ligge i Mo i Rana. Helseministeren stadfestet vedtaket til Helse Nord. I Helse Nord sitt vedtak fremgår det at helseforetakets hovedkontor og ledelse skal flyttes fra Mo i Rana og til Sandnessjøen. Dette vekker reaksjoner.

Jeg er overrasket over at helseministeren ikke har avvist at ledelsesfunksjonene skal flyttes fra Rana. De ansatte som berøres vil neppe flytte til «Sandnessjøen eller omegn». Helseforetaket vil da miste viktig kompetanse. Det er bekymringsfullt, sier Waage.

Ordføreren og varaordføreren sier at de vil se på alle sider av vedtaket om å flytte ledelsen. Mange spør seg om dette kan gjøres uten noen form for drøftelse eller høring. Eller om det bryter med helseforetaksmodellen at foretaksmøtet tar stilling i slike diskusjoner som strengt tatt ligger til helseforetaket å avgjøre.
Svaret på dette har vi ikke i dag, avslutter Waage og Sollie.

Da er frekvensen på lufta igjen, 89.1 mhz!

Etterlengtet signalgiver for lokalradioen på Vestre Mofjellet er klar og fin, i alle fall nå søndag kveld. 😊

I påvente av transport og vær kom endelig i helga radioens utsendte til fjells og kunne påvise en litt heldig variant av havari grunnet uvær.
Røde Kors bidro med transport. To scootere bemannet med Cato og Petter, tok turen til fjells med påsitter. En tur Røde Kors ville kombinerte med inspeksjon av to av hjelpekorpset hytter der over Mo. Den ene er nabohytte til kraftlagets kommunikasjonstasjon rett ved Decca-stasjonen rett over Fageråsen, der Lokal Radioens Venner har fått losji for omformer i kraftlagets mast og hus. Turen innover fjellet i null sikt ble anført av dyktige hjelpekorpsmenn med stødig kurs og kjøring mot valgte mål via GPS. Vel oppe var radioens mann mektig spent på hva som ville åpenbare seg i stasjonens teknisk rom samtidig mens Røde Kors sin hytte like ved ble inspisert av sin mann.

I teknisk rom var det mørkt. Ikke ett lyspunkt i stasjonens mørke rom fungerte. Bare små blink fra noen lys-dioder i ulike kommunikasjonsutstyr var i aktivitet rundt om. I mørket famlet vi oss fram, etter hvert i lys fra mobiltelefoner for å finne løsningen på lysmangelen.
Driftssentralen ved Helgeland Kraft var orientert om vårt besøk og kunne ikke fra deres sted se driftsforstyrrelser på stasjonen som kunne tilsi at noe var galt. På leting etter sikringsskap med håp om en enkel forståelse og løsning på lysproblemet dukket det fram bak en ståldør en svær tavle med gamle installasjoner som minte svært om hine dager.

Masse gamle automatsikringer smilte til oss og fortalte at alt sto vel til hos dem. Ingen studie på skrevet informasjon hjalp oss særlig videre, alt så greit ut. Kraftlagets driftssentral telefonnummer ble raskt hentet fram som neste trekk. Egentlig en håpløs tanke å tro at gutta med helgevakt i Mosjøen var synske nok 10 mil vekk til å kunne guide oss videre. Riktig tenkt. Løsningen var fra sentralens side var grei den. En hyggelig lokal kraftlagsmann som ganske raskt ringte oss opp og sa hei, var satt på saken. Sammen ble den gamle sikringstavlen på nytt gjennomgått og geleidet av fagmannen. De gamle automatsikringene som smilte så overlegent og gav uttrykk for at alt var vel måtte resignere. Gammel slitt mekanisme ble for oss uvitende til ‘fake news’. – Press vippebryterne ned og opp igjen’, sa stemmen fra Gruben søkende. Suksess! Det ble lys.

Så neste trinn, radioens omformer. Var problemet like enkelt? Uvær med lyn og torden for en tid tilbake kunne gjort store skader. I dialoger med elektronikkmannen ‘Kalle’ ved OneCo tidligere i uken med kalkulerte gjennomganger av mulig forventede skader, var forventningen ikke store hvis han Tor med hammeren hadde fått herjet som han gjerne ville fra antennemasta og inn, Nødreparasjoner, sikringer og ny kabling var med i sekken til fjells og et bittelite håp om en mulig reparasjon eller en mulig omkalfatring med annet utstyret som stod i reserve på stasjonen. Til alt hell for oss etter lysets entre og en rask visuell kontroll, ga oss signaler om bortfall av enda en av sikringskursene som mulig årsak. Ny søken på tavlens 50 kurser ledet oss til kurs 145 der ny tvangsmanøver ble gjennomført. Da var den der, 89.1!

Konklusjonen etter dette, ble at han Tor som reiste forbi nøyde seg med å legge ut to velvalgte kurser angivelig bare for å plage oss fra Lokalradioens Venner og lokalradioen for en god stund framover. Vi kan i ettertid avkrefte Tors hensikter ikke ble til stor plage men en utfordring, ja. Med forarbeider og spekulasjoner ble likevel jobben og turen en fantastisk opplevelse til fjells i samarbeid med hyggelige hjelpsomme mennesker der vi trengte dem. Tusen takk til dere som bistod fra Røde Kors, Oneco, Kraftlaget og kjerringa.

Ennå i kveld signaliseres det lyd fra 89.1 på FM 😊

-Obre