Fredagens programmer

Kl. 13:00 – Svenskrock
Kl. 15:00 – Norsktimen
Kl. 16:00 – Spotify topp 20
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten
Kl. 17:30 – Musikkparaden
Kl. 18:00 – Musikkmix
Kl. 19:00 – God kveld med kørvan
Kl. 20:00 – Blandadrops
Kl. 21:00 – Ståles country
Kl. 22:00 – Musikk fra stjernene
Kl. 23:00 – Seinkveldsending direkte fra Studio Meyership

Reprise av programrekka hører du lørdag og søndag.

Kveldens vert er Ulf og Jan Vidar. 
Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet. Telefon 75910322 betjenes fra kl. 22:30. Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio.

Nytt fra kommunestyre 12.06

 • Under en fin og gripende seanse i kommunestyresalen, ble Mads Alejandro Sivertsen, hedret for utført redningsdåd da han og Cato Johansen reddet Marijam fra drukning på Revelen i fjor sommer. Sivertsen ble overrakt Norsk Redningsselskaps diplom.
 • Rana kommune har en velordnet og god økonomi. Det bekreftet kommunaldirektør Hege Nygård da hun orienterte kommunestyret om arbeidet med økonomiplan for perioden 2020-2023. Samtidig minnet hun om de mange store investeringsoppavene kommunen står ovenfor, og la vekt på nødvendigheten av å beholde en fortsatt god kvalitet på de kommunale tjenestene.
 • Et enstemmig kommunestyre har bevilget 1,75 mill.kr. til Vitensenter Nordland. Pengene, som i utgangspunktet var ment som driftstilskudd, er nå omgjort til prosjektmidler.
 • Rana kommune fortsetter arbeidet med å utrede en framtidig kulturhusløsning. Rådmannen fikk i oppdrag å fortsette arbeidet med en kulturarenaplan, også sett i sammenheng med et framtidig kulturkvartal.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for E-6 Krokstand-Bolna. Men politikerne ønsker fortsatt at det opparbeides 20 parkeringsplasser for friluftsliv på Bolna. Ordføreren vil inngå dialog med Statnes vegvesen og Bane Nord.
 • Kommunestyret fulgte opp formannskapets begandling fra i gåt, og sa nei til kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus, men ønsker til å finne en måte hvor kommunen kan bidra til realisering.
 • Både Fageråsbakkene AS og Arena Bygg AS fikk ja på søknadene om forskuttering av spillemidler, men henholdsvis 17 mill. kr. og 9,6 mill. kr.
 • Tre alternativer for håndtering av husholdningsavfall i Rana skal utredes av rådmannen. Det er:
  • Videreføring av HAF som i dag
  • Sammenslåing av HAF og SHMIL
  • Håndtering av husholdningsavfall i egen regi