Nytt fra dagens møte i Rana kommunetsyre

  • Fortsatt for mye svevestøv i Rana. Piggdekkene får mye av skylda.
  • Kommunestyret positive til kvartsdrift i Nasafjellet.
  • Med Terraskandalen trygt i minne, velger Rana kommunestyre det trygge i pensjonsspørsmålet; KLP.
  • Politikerne får ikke stille spørsmål vedr. kommunens økonomi til andre i admin. enn rådmannen. Kommunestyrets eget vedtak fører nå til stor frustrasjon.
  • Kommunestyret avviser et forslag fra FRP om å redusere antallet kommunestyrerepresentanter fra dagens 37 til 27. Mener det går ut over lokaldemokratiet.

Radiohelga 07.11

Radio Rana er tikbake, og Radio Rana kan tilby nye utgaver av programoppsettet.
Vi starter med Fredagsmiks klokka 16:00. Etterpå hører du disse programmene på kanalen:
Radiobrev fra Utkanten, Jazz & blues med Smith og Fryxell, God kveld med kørvan, Blandadrops, Ståles country og Musikk fra stjernene.

Når klokka blir 23:00 er det Seinkveldsending direkte fra Studio Meyership. Vertene for kvelden er Peder og Haakon.

Ring inn farsdagshilsen eller annen hilsen på telefon 759 10 322. Eller du kan bruke SMS. Nummeret er 414 90 433.
Du kan også bruke kontaktskjemaet.

God helg.