Overføring av kommunestyremøtet

Radio Rana overfører kommunestyremøtene mandag 16. og tirsdag 17 juni.
Møtene starter i kommunestyresalen kl. 11:00 og Radio Rana vil være på lufta i god tid før møtestart begge dagene. 
Helge Jakobsen vil være i kommunestyresalen for lokalradioen og teknisk medarbeider er Ottar-Johan Trøen.

Seinkveldsending 13. juni

Fredag 13. juni er Radio Rana tilbake med seinkveldsending.
Vertene for kvelden er Ulf og Tove. Ottar-Johan er tekniker.

Ellers hører du de faste radioprogrammene på fredag, med repriser ut over helga.