40 % lytter ukentlig til Radio Rana

En lytterundersøkelse, gjennomført av Polarfakta i slutten av juni, viser at hele 40 % av Ranas befolkning lytter til Radio Ranas sendinger ukentlig. Blant de 300 respondentene svarer også 18 % at de hører daglig på lokalradioen. Dette er svært høye lyttertall og selvfølgelig svært gledelig for oss i Lokalradioens venner/Radio Rana. Samtidig bekrefter undersøkelsen at innføring av DAB i Nordland, ble en suksess for lokalradioene, som fortsatt opererer på FM-nettet.

I følge Polarfakta avslørte også utspørringen et stort engasjement blant lytterne. Mange har oppfatninger om programinnhold og meninger om hvordan lokalradioen skal bli enda bedre. Et oppsiktsvekkende stort engasjement, ifølge Polarfakta. Undersøkelsen viser også at de fleste aldersgruppene er godt representert og jevnt fordelt. Mens spesielt ungdom er opptatt av mer moderne musikk, har andre bl.a. trukket fram mer lokalt stoff, lokale nyhetssendinger og konkurranser.

Radio Rana er en lokalradio basert på frivillig arbeid, hvilket i seg selv legger noen begrensninger på aktivitet og muligheter til utvikling, men Polarfakta-undersøkelsens mange positive tilbakemeldinger gir både inspirasjon og lyst til videre arbeid. Nye medarbeidere er forøvrig alltid velkommen!

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.