AP, SV, H og FRP enige om framtidig skolestruktur

Den nye strukturen innebærer at samtlige barneskoler, med unntak av Alteren, opprettholdes. Gruben barneskole rustes opp, og det bygges ny flerbrukshall på Gruben i samarbeid med Gruben i.l.

Det etableres ei løsning med to ungdomsskoler i sentrum under felles skoleledelse, og med navnet Rana ungdomsskole.

De fire partiene representerer 30 av totalt 37 stemmer i Rana kommunestyre.

De fire partiene mener dette forslaget gir best mulighet til å utvikle innholdet i skolen innenfor de økonomiske rammene man rår over. Et frafall på 439 elever fram til 2030 vil på sikt gi Rana kommune 36,9 millioner kroner mindre i statlige overføringer til skoledrift. De siste syv årene er det blitt 330 færre elever i Rana-skolene.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.