Tirsdag overfører Radio Rana høstens andre kommunestyremøte

Sendestart kl. 10.00
Det forventes at dette møtet blir noe kortere enn det forrige, som varte i nesten 9 timer.

Møtet starter med en orientering om VGS, samt utdeling av miljøfyrtarn. Deretter blir det temamøte om delegasjonsreglementet.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

 • Avtaleverk Rana kommune – Gruben Allaktivitetshus, husleieavtalen
 • Etablering av KF Byggdrift
 • Gjennoppbygging av Svartisdalveien og Brennstadmoen
 • Moheia Bad – driftsutfordringer

Fullstendig saksliste finner du på kommunens nettside; rana.kommune.no

Kommunestyremøte mandag og tirsdag

Sendestart kl. 10.00 begge dager.

Mange politiske saker står på sakslisten til dette møtet. Vi nevner bl.a.:

 • Årsregnskap og årsmeldinger
 • Erverv av grunn, Hauknesodden friliuftsområde
 • Løsning av behov for lokaler til kroppsøving ved Gruben Barneskole
 • Bygging Båsmo Barneskole etter anbud
 • Innføring av poggdekkgebyr og panteordning piggdekk
 • Høringssvar, tillatelse til bruk av snøskuter
 • Nye Helgelandssykehuset, uttalelse fra Rana kommune.

Møtet starter med utdeling av Elevrådsstipendet 2020, og introduksjon om budsjett- og økonomiplanprosessen 2021 – 2024.