Tirsdag er Kommunestyret i Rana igjen samlet til møte

Radio Rana overfører fra kl. 09.00.

Fra ei omfattende saksliste nevner vi:

 • Helsefellesskap, – partnerskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
 • Kommunalt oppgavefellesskap Fosterhjem Helgeland
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2022-2025 revisjon
 • Videre behandling av planinitiativ for bruken av området ved Toraneskaia
 • Sluttbehandling detaljregulering Nevernes bru
 • Sluttbehandling detaljregulering gang- og sykkelvei langs E-12
 • Sluttbehandling detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole
 • Navn på grender og tettsteder

samt referatsaker, interpellasjoner og spørsmål.

Fullstendig saksliste finnes på kommunenes nettside.

Tirsdag og onsdag – direkte fra Rana Kommunestyre

Sendestart begge dager kl. 09.00
Tirsdag skal alle politiske saker behandles, mens onsdagen er satt av til orienteringer om:
Fra sakslista til tirsdagens møte nevner vi:

 • Introduksjon til økonomi- og budsjettprosessen, – Gjennomgang av Helse- og omsorgssektoren, – Status næringsarbeid.
 • Situasjonen vedr. Helgelandssykehuset
 • Årsregnskap og årsberetninger Rana kommune, Rana Byggdrift KF og Mo i Rana Havn KF.
 • Finans- og gjeldsforvaltning
 • Andfjellet bru, endrede kostnader etter anbud
 • Vekstutfordring – kollektivtransport, vei, gang- og sykkelvei.
 • Sluttbehandling, detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig rigg- og anleggsområder langs nordsida og sørsida av Mo i Rana lufthavn Fagerlia.
 • Revidering av vertskommuneavtale pedagogisk- psykologisk tjeneste for Rana, Hemnes, Rødøy og Nesna.
 • Strategi for frivillighet, framdriftsplan.
 • Valg av Ungdomsråd.

  Fullstendig saksliste ligger på kommunens nettside.

Onsdag 18.mai overfører Radio Rana fra Rana kommunestyre

Møtet starter kl. 09.00 og fra sakslista nevner vi:

 • Orientering om flyktningesituasjonen, revidert nasjonalbudsjett og utdeling av Miljøfyrtårn.
 • Pressemeldinger fra Helgeland Kraft (referatsaker)
 • Godkjenning av leke- og oppholdsareal ved Tusenbein barnehage
 • Økt festeavgift til Meyergrunn A/S – kommunal overtagelse av veigrunn i sentrum og omegn
 • Nye snøskuterløyper
 • Ny avtale om revisjonstjenester
 • Øvingslokaler sang og musikk – status og muligheter
 • Vedtekter og valg av Rana Ungdomsråd

Kl. 11.00 – 12.30 deltar kommunestyret på en Næringslivslunsj på Scandic Meyergården, hvor årets utgave av Artic Race presenteres.

Fullstendig saksliste finner du på kommunenes nettside; rana.kommune.no