Onsdag 18.mai overfører Radio Rana fra Rana kommunestyre

Møtet starter kl. 09.00 og fra sakslista nevner vi:

 • Orientering om flyktningesituasjonen, revidert nasjonalbudsjett og utdeling av Miljøfyrtårn.
 • Pressemeldinger fra Helgeland Kraft (referatsaker)
 • Godkjenning av leke- og oppholdsareal ved Tusenbein barnehage
 • Økt festeavgift til Meyergrunn A/S – kommunal overtagelse av veigrunn i sentrum og omegn
 • Nye snøskuterløyper
 • Ny avtale om revisjonstjenester
 • Øvingslokaler sang og musikk – status og muligheter
 • Vedtekter og valg av Rana Ungdomsråd

Kl. 11.00 – 12.30 deltar kommunestyret på en Næringslivslunsj på Scandic Meyergården, hvor årets utgave av Artic Race presenteres.

Fullstendig saksliste finner du på kommunenes nettside; rana.kommune.no

Kommunestyret TORSDAG kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi:

 • regnskapsrapportering Byggdrift KF
 • Vedlikeholdsfond
 • Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei
 • Pårørendekontakt psykisk helse og rus
 • Endring av vedtektene kommunale barnehager, – forskjøvet åpningstid
 • Skolerute skoleåret 2022-2023
 • Aktivitetstilbud personer med funksjonsnedsettelser
 • Spørsmål vedr. vindkraft Sjonfjellet

Fullstendig saksliste finner du på kommunens nettside.

Rana kommunestyre tirsdag fra kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi følgende:

 • Informasjoner om Koronasituasjonen og Venture North (tidligere Invest i Rana)
 • Framtidig bruk av «Kvithuset» på Ytteren
 • Evaluering av parkeringsordningen
 • Tiltak unge uføre – prosjektplan
 • Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning
 • Detaljregulering Løkberg, sluttbehandling
 • Nye snøscooterløyper. Oversendelsforslag fra MPR-utvalget
 • Tre interpellasjoner som tar opp; Handlingsplan for forebygging av selvmord, Tiårsmarkering 22.juli og Telefoni og bredbåndsutbygging i Rana.

  Fullstendig saksliste på kommunens nettside; rana.kommune.no