Budsjettmøte i Rana kommunestyre – direkte i Radio Rana

Tirsdag 17. og onsdag 18.desember
Sendestart begge dager kl: 10.00

Fra sakslista nevner vi:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Helgelandssykehuset 2025 – sykehusprosjektet, samt orientering vedr. sykehusstruktursaken
 • Bygging av Gruben barneskole etter anbud
 • Gruben idrettspark/idrettshall – søknad om garanti for langsiktig finansiering
 • Samordnet kommunal arealbruksplan
 • Valg av representanter til diverse generalforsamlinger, styrer og råd

Fullstendig saksliste på rana.kommune.no

Nytt fra Rana kommunestyre

 • Ungdomsrådet i Rana etterlyser bedre tilbud. Ønsker seg leksekafè, bedre kollektivtilbud og bedre informasjon om helsetilbud for ungdom.
 • Polarsirkelen videregående skole er den nest største vgs. i Nordland med 1026 studenter. Men fylkeskommunale innstramninger gjør at det er viktig å være i førersetet med tanke på framtidige studietilbud, sa rektor Thomas Skonseng. VK2 industriteknologi er et av flere viktig satsingsområder, ettersom industrien i Rana har et stort behov for læringer. Et enstemmig kommunestyre har bedt gruppelderene utarbeide en plan for arbeidet på tvers av partigrensene, fram mot fylkestingets behandling neste år.
 • 13.november reiser samtlige gruppeledere til Oslo for å delta på LVK`s (Landssammenslutninga av vasskraftkommunar) høringsmøte vedr. NOU-en som omhandler vannkraftbeskatning. Rana kommune har sammen med en rekke andre kommuner/aktører bedt om at NOU-en blir skrinlagt, da den vil innebære et formidabelt økonomisk tap for Rana kommune hvis den skulle bli vedtatt av stortinget.
 • I Rana står for tiden, ikke mindre enn 10 fastlegestillinger, ubesatt. Det jobbes med å finne løsninger på problemet.
 • Et enstemmig kommunestyret har innvilget forhøyelse av aksjekapitalen i Museumsgården a/s med kr. 6.050.000.-
 • Rana kommunestyre fordømmer Tyrkias invasjon i Nord-Syria, og ber den norske regjeringen arbeide for å få en slutt på krigshandlingene.

Nytt kommunestyremøte tirsdag kl. 10.00 – direkte i Radio Rana

Denne gangen med valg til nemder og kommunale representasjoner.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

 • Forhøyelse av aksjekapitalen i Museumsgården a/s
 • Bruk av masta på Mofjellet
 • Status nye og omklassifiserte veier etter E-6 utbygging
 • Kommunalt lavterskeltilbud/vaktordning innen psykisk helse og rus
 • Plan 2157 Lars Meyersgate 23 og 25, sluttbehandling

Dessuten tre orienteringer (Ungdomsrådet, Polarsirkelen v.g.s.. og LKV.) og to interpellasjoner.