Rana kommunestyre tirsdag fra kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi følgende:

 • Informasjoner om Koronasituasjonen og Venture North (tidligere Invest i Rana)
 • Framtidig bruk av «Kvithuset» på Ytteren
 • Evaluering av parkeringsordningen
 • Tiltak unge uføre – prosjektplan
 • Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning
 • Detaljregulering Løkberg, sluttbehandling
 • Nye snøscooterløyper. Oversendelsforslag fra MPR-utvalget
 • Tre interpellasjoner som tar opp; Handlingsplan for forebygging av selvmord, Tiårsmarkering 22.juli og Telefoni og bredbåndsutbygging i Rana.

  Fullstendig saksliste på kommunens nettside; rana.kommune.no

Tirsdag overfører vi fra Rana Kommunestyre

Møtet starter kl. 10.00 og fra sakslista nevner vi følgende saker:

 • orienteringer, bl.a. fra Freyr
 • etablering av KF byggdrift
 • søknad tilskudd, Gruben allaktivitetshus
 • kommuneplan 2017-2027 implementering av bærekraftsmål
 • drift av Krisesenter Rana
 • endring i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana, sluttbehandling
 • trafikksikkerhetsplan 2023
 • leieforhold ved Rockens hus

Fullstendig saksliste finner du på Rana kommunes nettside.