Dagens kommunestyremøte

To-sykehusløsningen mest sannsynlig.
Teknisk sjef i Rana kommune, Jan Erik Furunes, berømmet Rana kommune for å ha tenkt framtidsrettet og riktig i saken om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Basert på de siste signalene fra sentrale myndigheter tyder mye på at det ikke blir ett, men to sykehus på Helgeland, i fremtiden. Dette ser det ut til at også Helgelandssykehuset er i ferd med å ta inn over seg, sa Furunes i dagens kommunestyremøte.’
Rana kommune har to tomtealternativer klare for et nytt sykehus. Det ene som utbygging av eksisterende sykehus på Selfors, og det andre i Svortdalen.

Kommunestyret enige om Helgeland Krafts framtid.
Et enstemmig Rana kommunestyre krever at en eierskaps-strategi er på plass før selskapet omdannes til konsern.

Mindre tro på kommunesammenslåing.
Mot Senterpartiets 4 stemmer, vedtok Rana kommunestyre å si ja til kommunesammenslåing med Lurøy. Sannsynligheten for at dette blir en realitet er imidlertid mindre etter at det i Opinionsundersøkelsen i Lurøy var 70 % som sa nei til en slik sammenslåing.

Ny Alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt med små endringer.
Et forslag fra Frp om å utvide skjenketiden med en halv time, manglet imidlertid bare to stemmer på å bli vedtatt.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.