Dagens kommunestyremøte

Nytt fra Rana kommunestyre:

 • Mo i Rana havn er Norges største stykkgodshavn.
  Mens det i perioden 2009 – 2015 ble registrert en økning i godsmengde med hele 42 %, krever framtidens utfordringer satsing både på dypvannskai og ny 150-tonns kran. Dypvannskaia kommer i det nye utfyllingsområdet sør for Rana Industriterminal. Kaia finansieres gjennom et spleiselag med staten.
 • Et enstemmig kommunestyre sa ja til parkeringsplasser under bakken når Meierikvartalet bebygges.
  Trio Eiendomsinvest a/s gis opsjon på erverv av Meieritomta. Det forutsettes at tomtas funksjon som parkeringstilbud også opprettholdes.
 • Klart for folkefest når Arctic Race besøker Rana.
  11.-14.auguset besøker «sykkelsirkuset» Rana, og Tor Hushovd har allerede døpt etappen Nesna – Korgfjellet for «kongeetappen.» Det legges opp til en gigantisk folkefest, med flere lokale arrangement, når årets utgave av Arctic Race presenteres for resten av verdenen.
 • Ny skolestrukturen i Rana avgjøres i kommunestyret den 14.juni.
  Saken behandles i utvalget for skole og kultur den 18.mai, og i formannskapet den 31.mai.
 • Et ekstra kommunestyremøte 28.juni skal behandle en intensjonsavtale om kommunesammenslåing med Lurøy kommune.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.