Et enstemmig kommunestyre!

Etter å ha fulgt Rana kommunestyre relativt tett siden kommunevalget i 1979, kan vi ikke erindre et kommunestyremøte hvor samtlige saker er avgjort med enstemmige vedtak. Det skjedde imidlertid i Rana kommunestyre i dag.

  • Rana kommune er i rute med realisering av ny skolestruktur, og to og et halvt år fra vedtaket i mars 2017 til ferdigstillelse av Rana ungdomsskole på Mo, er tilstrekkelig med tid. Det sa kommunaldirektør Lillian Nærem i sin orientering til kommunestyret. Kommunaldirektør Jan Erik Furunes supplerte med at den midlertidige brakkeriggen som er tenkt benyttet til elevene fra Gruben kommende skoleår, vil ha høy standard.
  • Rana kommunestyre støtter et initiativ fra Mo Industripark om industriutvikling i Langsetvågen. Kommunen skal bruke 400.000 kroner over en to-årsperiode.
  • Kunnskapsparken Helgeland fikk mye ros fra politikerne for sin innsats for kompetanseheving i regionen. Daglig leder Bjørn Audun Risøy mante på sin side til fortsatt fokus og topp innsats for å lykkes med målene. Kunnskapsparken har i dag 14 ansatte. Et av flere viktige prosjekt som det nå arbeides med, både i kommunen og Kunnskapsparken, er å sikre fortsatt ingeniørstudie i Rana.
  • Ordfører Geir Waage vil ta initiativ regionalt for bedre å kunne ta imot en stadig økende grad av turisme. Det være seg både langs veien, fra cruise-skip og via framtid ny flyplass. Det svarte Waage på et spørsmål fra SV`s Hilde Birgitte Rønningsen.
  • Kommunen vil gå i gang med å fjerne brostein i gangfeltene i sentrum, samt male gangfelt der dette mangler, etter at man er ferdige med asfalteringsarbeidet til våren. Det sa kommunaldirektør Jan Erik Furunes som svar på et spørsmål fra AP`s Gerd Jakobsen. Jakobsen er leder av Rådet for funksjonshemmede og viste til en henvendelse fra Rana Handikaplag i sakens anledning.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.