Følg dagens kommunestyremøte direkte på nett fra klokka 09.00.

  • Orienteringer fra Kirkens bymisjon og Menon Economics «samfunnsanalyse»
  • Plan for kvalitet og samskapning i SFO
  • Lokal forskrift om nedgravde oljetanker
  • Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
  • Hytte ved Langtjønna
  • Salg av tomt på Vikaleira
  • spørsmål om romsituasjonen, kapasitet og vedlikehold av skoler


    Fullstendig saksliste på kommunens nettside.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.