Fra dagens møte i Rana kommunestyre

  • God rapportering fra adm. dir. Henrik Johansen i RU. Gav politikerne innsyn med både størrelse og perspektiv.
  • Miljøfyrtårpriser utdelt til HAF og Retura.
  • Mindre vinningskriminalitet, men mer narkotika i Rana. Politiet mener det er et resultat av økt oppmerksomhet fra deres side.
  • Rana kommune har invitert statssekretær til Rana for å løse lossituasjonen ved Mo i Rana havn. (Etter at nye forskrifter trådde i kraft må det hentes statslos fra Sandnessjøen for å utføre arbeidet som havnevesenets egne mannskaper tidligere var godkjent for.)
  • Kommunestyret gir klarsignal til bygging av Kløverbakken omsorgsboliger.
  • Rana kommune ønsker utredet en løsning med to sykehus på Helgeland, i tillegg til alternativ 3 i utredningen: -ett sykehus for Helgeland, og alternativ 2: -ett sengesykehus pluss tre klinikker lokalisert i dagens sykehus.

Nå kan du lytte til dagens kommunestyremøte i opptak. Den og tidligere kommunestyremøter finner du her.

Bokmerk permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.