Fra kommunestyret 20.mars

  • Rana kommune går godt. Gode rammebetingelser og god økonomisk kontroll framheves av rådmannen som de viktigste grunnene til at kommunen hadde et nettoresultat på 4,7% i 2017. Det innebærer bl.a. at 77 millioner kan overføres til investeringer og at disposisjonsfondet øker til 323 millioner kroner.
  • Åpning av nytt stort datasenter i Vika og ny kran ved Rana Industriterminal, ble tatt imot med applaus av kommunestyrets medlemmer. Ordfører Geir Waage sier dette er viktige etableringer for å befeste Rana som det industrielle tyngdepunktet i landsdelen.
  • Rekreasjonsløyper for scooterkjøring i Rana, ble vedtatt av kommunestyret. Bare 4 representanter (SV og V) stemte imot.
  • Barnetrygd skal ikke inngå som del av inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp fra NAV Rana. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag.
  • SFO i Rana blir billigere og får kortere sommerstengning.
  • Kommunale veier lider under et stort vedlikeholdsetterslep. Behovet på 167,7 millioner kroner skal nå vurderes i forbindelse med behadlingen av økonomiplanen for perioden 2019-2022.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.