Fra kommunestyrets møte 15. og 16.juni

 • Ordføreren la seg flat og beklaget!
  Under mandagens kommunestyremøte ble det til tider het temperatur da ordfører Kai Henriksen igjen nektet å etterkomme et ønske fra et betydelig flertall i kommunestyret om å behandle spørsmålet om søndagsåpne butikker. Dette til tross for at protokollen fra forrige møte slår fast at saken skulle behandles på junimøtet.
  Tirsdag la imidlertid ordfører seg flat og beklaget sin opptreden fra dagen før, og saken fikk sin politiske gjennomgang hvor flertallet stemte mot søndagsåpning.
 • Rana kommune godtar Terra-forliket.
  Under forutsetning at de øvrige Terra-kommunene og DNB også godtar forliksavtalen, er dermed Terrasaken historie. Det betyr at 109 millioner kroner av de avsatte midlene til Terrasaken, nå kan disponeres fritt av kommunen.
 • Ros til Mo i Rana Havn KF
  Mo i Rana Havn KF fikk mye ros for sitt effektive arbeide og gode økonomiske resultater da kommunestyret gikk gjennom årsmelding og årsregnskap for 2014, mandag. Havna får også ros for et særdeles lavt sykefravær.
 • Studentboliger i Kirkegata realiseres ikke
  Kommunestyret i Rana vil ikke uten videre igangsette et reguleringsarbeid med sikte på å etablere studentboliger i Kirkegata, slik Studentsamskipnaden ønsker. I stedet ønsker kommunestyret, med 19 mot 18 stemmer, å be administrasjonen fremlegge flere aktuelle tomtealternativ for framtidige studentboliger.
 • Rana kommune skal leie flerbrukshall på Ytteren
  Kommunen vil inngå avtale med Bossmo & Ytteren I.L. om leie av flerbrukshallen som planlegges bygget på idrettsanlegget, for å dekke behovet for kroppsøvingslokaler til planlagt ny ungdomsskole på Ytteren.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.