Framlegging av budsjett Rana kommune

Formannskapsmøte på Radio Rana tirsdag fra kl. 10:00
Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2025
legges fram for formannskapet.

(Budsjettforslaget presenteres også i et åpent møte i kommunestyresalen kl. 18.00 tirsdag)
Radio Rana har ikke for vane å videreformidle formannskapsmøtene fra Rana kommune. Denne gangen et foreløpig unntak siden rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022 –2025 blir framlagt. Dette er av interesse for mange.
I studio fra noen minutter før kl. 10:00 Helge Jakobsen
Ellers fra sakslista.

  • Orientering: Rådmannens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan
  • Revisjon av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
  • Vedlikeholdsfond.
  • Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei .
  • Pårørendekontakt psykisk helse og rus.
  • Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana – forskjøvet åpningstid etter høring.
  • Politisk møtekalender.
  • Søknad om utslipp av drens- og vaskevann fra llhøllitunnelen, høringsuttalelse.
  • høringsuttalelse Forslag til nye grenseverdier for svevestøv.
  • Høringsuttalelse – Forslag til endringer i byggesaksforskriften om tidsavgrensede tilsyn.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.