Kommunestyremøte 11. og 12. desember

Mandag, behandles en rekke politiske saker. Vi nevner bl.a. forprosjekt Kulturhus, Gruben barneskole, Plan for idrett og friluftsliv, Handlingsplan 2017-2020 boliger vanskeligstilte og Kommuneplanens samfunnsdel.

Tirsdag er det budsjett og økonomiplan som står på sakskartet.
Begge dagene innledes med musikkinnslag fra Rana Kulturskole, og mandag deles det ut pris til årets friluftslivsentussiast.

Sendestart i Radio Rana er mandag kl. 11.00 og tirsdag kl. 10.00 (Tirsdagen starter med overføring fra et kort formannskapsmøte.)

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.