Kommunestyret mandag og tirsdag

med bl.a. statusoppdatering fra Avinor.
Møtestart begge dager kl. 09.00

Fra sakslista nevner vi:

  • Orientering om Koronasituasjonen og kommunens økonomi, miljø- og planarbeid.
  • Årsregnskap og rapportering
  • Gruben allaktivitetshus, utbetaling av forskudd, spillemidler og investeringstilskudd.
  • Brennåsen boligfelt, estimat utbyggingskostnad
  • Timeplan for spredt avløp 2021 – 2033
  • Grønn omstilling og miljøvenlig persontransport
  • Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernstjenesten

Tirsdag kl. 10.00 orienterer konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, om status og framdrift for flyplassen.
(Det blir en pause i overføringen mens konsernsjef Foss og kommunestyret er på befaring og lunsj i Fagerlia, kl. 11.30 – 13.30)

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.