Kommunestyrets budsjettbehandling

  • Årets budsjettbehandling i Rana kommunestyre ble preget av stor enighet og lite dramatikk. Uenigheten var i hovedsak knyttet opp mot den allerede vedtatte nye skolestrukturen, men denne gangen var det opposisjonspartiene, og i hovedsak Senterpartiet, som måtte tåle hardkjør i replikkordskiftet. Partiene lyktes også i stor grad å bli enige om en rekke fremsatte verbalforslag.
  • Den kanskje viktigste endringen i tallbudsjettet for 2018, er en økning av omsorgsbudsjettet med 3,5 millioner kroner.
  • Mo i Rana Havn KF får ros for et godt driftsår i 2017, og budsjettforslaget for 2018 ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
  • Rana kommune må i sterkere grad komme på banen i arbeidet med å fronte Rana som regionsenter. Det sa daglig leder i Ranaregionen Næringsforening Trine Rimer, da hun oppsummerte forprosjektet «Strategisk posisjonering av Mo i Rana.»
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.