Ny skolestruktur vedtatt!

Kommunestyret har i dag vedtatt ny skolestruktur for Rana. Den nye strukturen innebærer at alle barneskolene opprettholdes, med unntak av Alteren. Ungdomskoleelevene samles i en felles Rana ungdomsskole, fordelt på to skolebygg; -Mo Ungdomsskole og Polarsirkelen vgs. avd. Moheia. 10-trinnsskole videreføres i Utskarpen og Storforshei.
Vedtaket ble fattet med 30 mot 7 stemmer. (AP/H/SV/Frp representerer flertallet.)

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.