Nytt fra dagens kommunestyremøte i Rana

  • Irritasjon over stengte dører og kort åpningstid ved rådhuset i Mo i Rana.Senterpartiets Karl Hans Rønning tok i dagens kommunestyremøte opp det mange har reagert på, nemlig at kommunens Servicetorg kun er åpent for publikum mellom kl: 10.00 og 14.00. Likeså at man kommer til stengte dører inn til rådhuset, og må klareres av ansatte ved servicetorget før man slipper inn for å besøke kontorer eller møterom. Ordfører Geir Waage bekreftet at også han hadde mottatt slike reaksjoner, og lovte å se på muligheten av utvidet åpningstid.
  • Spørsmålet om framtidig skolestruktur i Rana kommune, sendes nå ut på høring. Høringsfristen er satt til 29.april 2016. Agenda Kaupang-rapporten legges til grunn.
  • Et enstemmig kommunestyre sa i dag ja til å bosette inntil 80 nye flyktninger i Rana i 2016.
  • Vallabyggets framtid er fortsatt uavklart, men Rana kommune starter nå et reguleringsplanarbeid med sikte på å avklare hvorvidt Vallabygget fortsatt skal stå på kommunens verneplan, eller om bygget event. kan rives i framtiden.
  • Kommunestyret i Rana har i dag vedtatt retningslinjer for partnerskap mellom lag/foreninger og kommunen.
  • Nasjonalbibliotekets avd. i Rana og bedriften Bare Nord a/s ble i dag tildelt bevis på at bedriftene er godkjent som Miljøfyrtårn.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.