Nytt fra dagens møte i Rana kommunetsyre

  • Fortsatt for mye svevestøv i Rana. Piggdekkene får mye av skylda.
  • Kommunestyret positive til kvartsdrift i Nasafjellet.
  • Med Terraskandalen trygt i minne, velger Rana kommunestyre det trygge i pensjonsspørsmålet; KLP.
  • Politikerne får ikke stille spørsmål vedr. kommunens økonomi til andre i admin. enn rådmannen. Kommunestyrets eget vedtak fører nå til stor frustrasjon.
  • Kommunestyret avviser et forslag fra FRP om å redusere antallet kommunestyrerepresentanter fra dagens 37 til 27. Mener det går ut over lokaldemokratiet.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.