Nytt fra Kommunestyret 08.11.16

Rana kommune oppretter fem nye snøscooterløyper

De fem traseene er:
Østerdal – Fiskarneset, Kallvatnet
Umbukta – Riksgrensen
Melfjellet – grense Rødøy
Bolna – grense Sverige
Krokstrand – grense Sverige

Vedtaket ble fattet mot 4 stemmer. Det var representantene fra SV og V som stemte imot.

Forprosjekt Kulturhus vedtatt
Kommunestyret vedtok med 21 mot 16 stemmer å etablere et forprosjekt for å utrede behovene for bygging av et Kulturhus i Rana. Selv om flere parti signaliserte positivt at man ønsket et Kulturhus på sikt, ville flere avvente til etter at skolestruktursaken var i havn.

Klart for bygging av studentboliger i Kaialundveien
Et enstemmig kommunestyre vedtok tirsdag detaljreguleringen for området.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.