Nytt fra kommunestyret:

  • Mo i Rana Havn kf får ros av kommunestyret for godt arbeid, og regnskapet viser at resultatet for 2016 vil bi bedre enn budsjettert.
  • Rana kommune har vedtatt nye utleieregler for Revelneset, og rådmannen har fått fullmakt til å inngå avtale med Verket musikkfestival om framtidig leie av området.
  • Ny skolestruktur rykker tilbake til start. Nå skal hele 9 alternative løsninger utredes. Også et alternativ 0 med utgangspunkt i dagens struktur. Det har et enstemmig kommunestyre vedtatt.
  • Et fellesforslag fra Ap og Krf ble i dag vedtatt som kommunenes budsjett for 2017. I vedtaket inngår bl.a. et engangstilskudd på 4.0 millioner til Omsorgsavdelingen, innkjøp av ny stigebil til Brannvesenet og økt tilskudd til lag og foreninger med 700.000.- I påvente av avklaring om framtidig sykehusstruktur på Helgeland, vurderes deler av gamle Selfors sykehjem til bruk som midlertidig helsepark.
  • Blant flere vedtatte verbalforslag nevner vi:
    Etablering av bondens marked i sentrum, oppgradering av Talvikparken, fullføring av Sjøfronten fra Havmannaksen og sørover, større bruk av heltidsansatte på bekostning av deltid og fortsatt gratis parkering for el-biler.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.