Nytt fra kommunestyret

 • Fremdriftsplan skoleavdelingen vedtatt.
  Forslaget fra formannskapet (rådmannens innstilling) til videre framdrift av ny skolestruktur i Rana, ble vedtatt med 30 mot 7 stemmer. Debatten rundt framdriftsplanen inneholdt mye av den samme uenigheten som i skolestruktursaken.
 • Rana museum får nye lokaler.
  Kommunestyret har gitt sin tilslutning til arbeidet med å flytte Rana Museum til nye lokaler i Fjordsenteret.
 • 2016 var et godt år for Rana kommune.
  Regnskapstallene viser at 2016 ble et godt år for kommunen. For første gang passerte kommunen 2 milliarder på inntektssiden.
 • Ja til ny plan for kollektivtrafikk
  Kommunestyret har, mot 6 stemmer, gitt sin tilslutning til forslaget om ny kommunedelplan for kollektivtrafikk 2017 – 2024. Politikerne ber også fylkeskommunen vurdere å ta hensyn til merknadene fra de funksjonshemmedes organisasjoner og Eldrerådet. Disse organisasjonene har stilt seg svært kritisk til den foreslåtte planen.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.