Nytt fra Rana kommunestyre 10.desember

  • Mobekken forurenses langt mindre i dag enn tidligere. Likevell skal det jobbes med stadige forbedringer med sikte på å skape en god miljøløsning for fremtiden. Det sa adm.dir. Arve Ulriksen ved Mo Industripark a/s, da han orienterte kommunestyret. I hovedsak skyldes dagens forurensing deponi fra tiden før 1988, og dette vil innebære betydelige kostnader, sa Ulriksen videre, mens han appelerte til et samarbeid med kommunen, ikke minst med sikte på å få staten til å ta sin del av ansvaret.
  • Et Kulturhus er nærmere en realisering enn noen gang. Det var gjennomgangstonen til flere av kommunepolitikerne i dagens debatt. Et enstemmig kommunestyre sa «ja» til å sette igang arbeidet med å utrede en framtidig løsning. Uenigheten begrenset seg til spørsmålet om hvor raskt man burde finne en løsning med et elektroakustisk lydanlegg i en ny stor kinosal.
  • Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å bygge ny Båsmo barneskole på tomta der dagens ungdomsskole står. Prislappen ligger på vel 150 millioner kroner.
  • Rana kommune skal innføre plastsortering i alle bygg og anlegg og bl.a. kutte i bruk av engangsbestikk og annet utstyr i plast. Likeså skal lokalsamfunnet stimuleres til plastreduserende tiltak.
  • Kommunestyret har enstemmig vedtatt omfattende tiltak for Heltidskultur og rekrutering i Helse- og omsorgsavdelingen, som bl.a. innebærer mindre bruk av deltidsstillinger, lavere sykefravær og økt kvalitet og kompetanse.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.