Nytt fra Rana Kommunestyre

Disiplinert kommunestyre ferdig på 3 timer.
Ordfører Geir Waages oppfordring om effektiv behandling ble fulgt, og med ett unntak ble det fattet bare enstemmige vedtak i dagens møte. Ordfører Geir Waage deltar for øvrig i nrk`s direktesendte flyplassdebatt fra Korgen i ettermiddag.

Fortsatt lave strømpriser. HK omorganiseres til konsern.
Adm.dir. Ove A. Brattbakk i Helgelandskraft orienterte Rana kommunestyre om framtidsutsiktene for selskapet, som fortsatt er gode, men hvor konsolidering nå blir viktigere enn ekspensjon.

Vil videreføre BliLYST.
Ordfører Geir Waage lovte å finne en løsning for videreføring av BliLYST-prosjektet. Det finnes pr. i dag ingen helhetlig plan for integrering av flyktninger og asylsøkere i kommunen, som for øvrig tar i mot færre enn sammenlignbare kommuner. BliLYST-prosjektet har så langt vist seg å være en suksess, sa Trine Rimer, leder i Ranaregionen Næringsforening.

Kommunen krever ny rasteplass på Røssvoll.
Samtlige parti sluttet opp om et forslag hvor det kreves at ny E-6 ikke tas i bruk før en regulert og opparbeidet rasteplass står ferdig. Statens vegvesen har tidligere uttalt at det ikke finnes midler til dette.

Positivt til kiosksalg ved Moheia fritidspark.
Et samlet kommunestyre er positiv til at lag og foreninger skal få drive kiosksalg for egen inntjening når de leier fritidsparken til arrangement. AP`s Camilla Søreng Juvik mente dette vil ha stor betydning for de lokale lagene.

Neste kommunestyremøte er 3.mai.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.