Nytt fra Rana kommunestyret:

Ny skolestruktur vedtatt!
Etter en 5 timer lang debatt med totalt ca. 100 innlegg/replikker, vedtok Kommunestyret i Rana en ny skolestruktur som innebærer at Dalsgrenda barneskole, Alteren barneskole og Ytteren barneskole legges ned. Elevene overføres til henholdsvis Hauknes og Båsmoen barneskoler. Vedtaket innebærer også at Mo ungdomsskole og Gruben ungdomsskole legges ned og erstattes av ei ny ungdomsskole på Gruben. Vedtaket ble fatet med 22 mot 15 stemmer. Som i formannskapet var det AP/SV og Krf representerte flertallet.

Ros til Mo i Rana Havn KF
Flere av politikerne i kommunestyret benyttet anledningen til å rose så vel det økonomiske resultatet som aktiviteten og det ekstremt lave sykefraværet, da et enstemmig kommunestyre vedtok årsregnskap og årsmelding for Havna i 2015.

Ordføreren ber om møte med samferdselsministeren.

Ordfører Geir Waage vil, sammen med ordførerne i Vefsn og Grane, be om et møte med samferdselsministeren for å sikre fullfinansiering av E-6 nord.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.