Overføring fra Rana Kommunestyre tirsdag 17.juni starter kl: 10.00

Første del vies kommunestyrets økonomiseminar. Fra klokken 12.00 fortsetter kommunestyret med realitetsbehandling av de politiske sakene som gjenstår etter mandagens møte.

Fra mandagens møte:

  • Rana Ungdomsråd med klar tale til Kommunestyret: -Ungdommen krever å bli hørt. Tenk langsiktig og sats på ungdommen. 618 underskrifter overlevert ordføreren.
  • Regnskap og årsmelding for Mo i Rana Havn KF ble enstemmig godkjent.
  • Havnefogd Per Anders Nygård tildeles Kongens fortjenstmedalje.
  • Sentrumsgrensene beholdes med en mindre justering. Arealet på Mobekkleira fra og med Kirkeaksen til og med boligbebyggelsen på Moholmen innlemmes i området avsatt til sentrumsformål.
  • Kommunens parkeringsbestemmelser, herunder også eventuell parkeringsavgift, skal utredes.
  • Hauknes skole oppgraderes og bygges ut. Et eventuelt samarbeid med Åga I.L. om bygging av en flerbrukshall avklares i løpet av 14 dager.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.