Radio Rana overførte direkte fra Rana kommunestyrets møte

Litt fra møtet:

  • Privatiseringsdebatten fortsetter i et delt kommunestyre. Flere vedtak fattet med stemmetallene 19/18.
  • Byggdrift skal heretter organiseres som kommunalt foretak.
  • Etablering av ungdomsboliger «Foyer Rana» skal realiseres i privat regi.
  • Fortsatt store utfordringer i grunnskolen, men politikerne mener utviklingen går i riktig retning. Skolesjef Halmøy får mye ros.
  • O6-samarbeidet (de 6 største kommunene i Nord Norge) er positivt for Rana og Helgeland.
  • Tusenbein barnehage innvilges garanti for lån på 2.3 millioner kroner.

Neste kommunestyremøte er 11.november.

Kommunestyret_Rana kommune

Bokmerk permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.