Tiden er snart inne for å stille klokka!

Mange lurer på hvor lenge vi skal fortsette med normaltid og sommertid. Norge venter på at EU-landene skal ta stilling til et forslag som innebærer at man skal slutte å stille klokka.

– På grunn av pandemien er ikke forslaget ferdigbehandlet hos Rådet for den Europeiske Union. Norge kommer til å vente på EU før vi tar stilling til hvordan vi løser dette, men det er sannsynlig at vi legger oss på samme linje, sier næringsministeren Jan Christian Vestre i en melding til Radio Rana.

– Kveldene vil bli lysere, selv om verden er blitt mørkere. Jeg skulle ønske at vi kunne stille klokka til en tid der både krig og pandemi var over, fortsetter næringsminister Jan Christian Vestre. Et ønske vi alle deler med ministeren.Natt til søndag 27. mars går vi over til sommertid og du må stille klokka én time fram.Komiteen for transport og turisme i Europaparlamentet ba i mars i fjor Rådet om å få fortgang arbeidet.

Så lenge saken ikke er ferdig behandlet vil EU og EØS-land med unntak av Island fortsette å bruke sommertid og normaltid, sier Vestre.Hvorfor i all verden stille vi fram og tilbake på klokka? Den historiske til sommertidsordningen var tanken energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. George Hudson, entomolog og astronom, var den første som foreslo sommertid. Han ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling bla.En annen var Benjamin Franklin som hadde mange ideer og oppfinnelser, og foreslo blant annet å innføre sommertid for å spare olje i oljelamper.

Imidlertid skulle det gå mer enn 130 år før ideen ble satt ut i praksis. Det skjedde under første verdenskrig, til å begynne med i noen av de krigførende land (Tyskland, Storbritannia, Frankrike), deretter også i flere andre land.Norsk normaltid (også kalt vintertid) er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for” Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Sommertid er den perioden av året hvor klokkene stilles en time fram sammenlignet med resten av året. Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt fra kl. 02.00 (UTC + 1 time) siste søndag i mars til kl 03.00 (UTC + 2 timer) siste søndag i oktober.Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959-1965 og så hvert år siden 1980.Næringsminister Jan Christian Vestre har ansvar for Justervesenet og da stillingen av klokka.Kildemateriale bla. Nærings- og fiskeridepartementet.

Kan være et bilde av 1 person, armbåndsur, innendørs og tekst
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.