Viktig melding gjeldene telefon-innringingen til ‘Kvelden før Kvelden’ i Radio Rana.

Vi gleder oss til ha vår tradisjonelle sendingen på lille julaften med blant annet innringing.
Som vanlig skal 10 av våre lyttere få sjansen til å komme inn på sendingen og snakke med oss, – det blir ikke jul uten!!
I år gjør vi denne vrien.

De 5 første som skal være med som innringer, ringer vi opp. Deretter skal dere være de neste fem som ringer oss videre på kvelden.
For at vi skal finne de fem første må dere melde deres interesse på e-post. Ut fra dem som melder seg der trekker vi fem stykker som vi ringer opp i sendingen som de første.
Her melder du deg opp:

Send e-post til seinkveld@radiorana.no med telefonnummer, navn og adresse. Siste mulighet er kl. 22:00 torsdag 23.12.-red