Sendinger 27. desember

09:00 – Julemusikk, gjenhør fra 2002 med Peder og Else Malen
12:05 – Historien om Jailbird Singes med Hans Kristian Pedersen
14:00 – Svensksrock
19:00 – Juleglede, gjenhør fra 2005 med Peder og Else Malen
20:00 – God kveld med kørvan med Yngve Andreassen Ottar-Johan J. Trøen
21:00 – Norsktimen
22:00 – Paul McCartney – Er Han Død?, med Peder M. Olsen