Tirsdag er Kommunestyret i Rana igjen samlet til møte

Radio Rana overfører fra kl. 09.00.

Fra ei omfattende saksliste nevner vi:

  • Helsefellesskap, – partnerskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
  • Kommunalt oppgavefellesskap Fosterhjem Helgeland
  • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2022-2025 revisjon
  • Videre behandling av planinitiativ for bruken av området ved Toraneskaia
  • Sluttbehandling detaljregulering Nevernes bru
  • Sluttbehandling detaljregulering gang- og sykkelvei langs E-12
  • Sluttbehandling detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole
  • Navn på grender og tettsteder

samt referatsaker, interpellasjoner og spørsmål.

Fullstendig saksliste finnes på kommunenes nettside.