Budsjettmøte i Rana kommunestyre – direkte i Radio Rana

Tirsdag 17. og onsdag 18.desember
Sendestart begge dager kl: 10.00

Fra sakslista nevner vi:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Helgelandssykehuset 2025 – sykehusprosjektet, samt orientering vedr. sykehusstruktursaken
  • Bygging av Gruben barneskole etter anbud
  • Gruben idrettspark/idrettshall – søknad om garanti for langsiktig finansiering
  • Samordnet kommunal arealbruksplan
  • Valg av representanter til diverse generalforsamlinger, styrer og råd

Fullstendig saksliste på rana.kommune.no

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.