Nytt fra kommunestyret 15.mai

 • Vallagården skal fortsatt inngå i verneplanen. Som Radio Rana antydet ved starten av dagens kommunestyreoverføring, overlevde Vallagården dagens møte. Etter at Arbeiderpartiet, under et partimøte i går kveld, vedtok å gå inn for rådmannens innstilling i saken, ble det flertall for fortsatt vern av bygget.
 • Fortsatt store utfordringer i Rana-skolene. Det går fram av en rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte ang. tilpasset opplæring og tidlig innsats i grunnskolen. Admin. Skal nå utarbeide en tiltaksplan for videre oppfølging av utfordringene revisjonsfirmaet påpeker.
 • Kommunestyret sier ja til partnerskapsavtale med I.L.Stålkameratene/Stålhallen. En forutsetning er imidletid at gammel gjeld ikke overskrider 10 millioner kroner. I følge Rana No er Helgeland Sparebank villig til å imøtekomme dette.
 • Rehabiliteringen av Ranahallen blir ca. 10 millioner kroner høyere enn først antatt. Kostnadsøkningen forutsettes regulert i forbindelse med økonomirapportering pr. 1.tertial.
 • Mjølandstranda ska oppgraderes som framtitid fritidsområde. Kommunestyret ber admin. utarbeide en helgetlig plan for utvikling av Mjølandstranda med tilhørende friområder
 • Kommunestyret sier ja til at Rana kommune skal melde sin interesse som pilotkommune, med sikte på å delta i ei prøveordning hvor kommunen overtar ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen.

Kommunestyret direkte i Radio Rana

Tirsdag fra kl: 10.00

Fra sakslista nevner følgende saker:

 • Prøveordning med ansvar for offentlig tannhelsetjeneste
 • Smart City og byutvikling
 • Rehabilitering Ranahallen – kostnader
 • Bodø – Europeisk kulturhovedstad
 • Søknad om partnerskapsavtale Stålkam/Stålhallen
 • Detaljregulering Vallagården

Fullstendig saksliste finnes du på Rana kommunes nettsider